Zamówienie: ZZM.ZP/252-13/2020P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-13/2020P
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 11 września 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: 61 8608500, fax 61860 8512,
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Pielęgnacja drzew w ramach zadania "Program ratowania starych cennych drzew"    na terenie Parku Cytadela oraz na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

22 września 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 września 2020

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2020-09-11 13:34 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)