Zamówienie: ZZM.ZP/252-18/2022P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-18/2022P
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 15 czerwca 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: +48 61 646 33 44
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie kompleksowej konserwacji 24 wybranych nagrobków zlokalizowanych na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

30 czerwca 2022 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

15 czerwca 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-06-15 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2022-06-15 13:15