Zamówienie: ZZM.ZP/252-21/2023P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-21/2023P
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 17 listopada 2023
Kwota postępowania: powyżej progu unijnego
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: +48 61 646 33 44
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie miasta Poznania.

Termin składania ofert/wniosków

4 grudnia 2023 do godz. 13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

17 listopada 2023

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

16 listopada 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-11-17 00:00
Opis zmian: OGŁOSZENIE (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2023-11-17 14:16