Zamówienie: ZZM.ZP/252-26/19

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-26/19
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 4 października 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: 61 8608500, fax 61860 8512,
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania dwóch terenów zieleni w rejonie ulicy Podkomorskiej i w rejonie ulic Husarskiej i Kanclerskiej" w ramach zadania pn. "Modernizacja zieleni parkowej"

Termin składania ofert/wniosków

15 października 2019 do godz. 11:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 października 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-04 17:24 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)