Zarządzenie nr 1000/2021/P

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-12

Pozycja w Dz.U.Woj.Wlkp

10178

Data ogłoszenia w Dz.U.Woj.Wlkp

2021-12-28

Kategoria zarządzenia

Pozostała działalność

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0