Zarządzenie nr 1016/2021/P

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Pamiątkowa".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-01

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-19 16:17:02.0