Zarządzenie nr 1017/2019/P

w sprawie zamiany udziałów w nieruchomości z zasobów Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic Piątkowskiej i Słowiańskiej wpisanej do xxx za odszkodowanie należne działki położone przy ul. Obodrzyckiej, wpisane do KW xxx, stosownie do zapisów art. 98 w związku z art. 131 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-12

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych. Należy zatem wyłączyć informacje w zakresie danych osobowych (nazwisko i imię, cenę, wartość odzszkodowania, nr kw)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 tekst jedn.).

Osoba dokonująca wyłączenia

Ewa Kownacka

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-25 16:28:06.0