Zarządzenie nr 1022/2021/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022, z rozdziału 92605, w obszarach "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-29

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0