Zarządzenie nr 1026/2021/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu, os. Piastowskie 27, pani Beacie Owczarzak.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-30

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-14 16:14:07.0