Zarządzenie nr 1031/2019/P

w sprawie powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr: 17/2020, 18/2020 i 19/2020 na wspieranie lub powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2020 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-13

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-25 11:08:23.0