Zarządzenie nr 1032/2019/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Umultowskiej 114, środków trwałych w postaci: budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu, systemu radiowęzła, zespołu boisk sportowych oraz placu zabaw.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-16

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-25 16:28:06.0