Zarządzenie nr 1040/2021/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu, ul. Boranta 2, pani Marioli Głuszczak.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-31

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-14 16:14:07.0