Zarządzenie nr 1043/2019/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27, panu Danielowi Banaszewskiemu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-17

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-03 16:42:38.0