Zarządzenie nr 1076/2019/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020, polegająca na: prowadzeniu ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej, poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami, rozwoju zawodowym i integracji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz poradnictwie dla osób z niepełnosprawnościami - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-23

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-03 16:42:38.0