Zarządzenie nr 1095/2019/P

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji dzielnicy mieszkaniowej "Darzybór" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-30

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

WGKo

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WGKo

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-01-22 08:28:53.0