Zarządzenie nr 1095/2019/P

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji dzielnicy mieszkaniowej "Darzybór" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-30

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

WGKo

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WGKo

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 16:16:38.0