Zarządzenie nr 111/2001

W sprawie sporządzenia spisu z natury w Wydziale Mienia Komunalnego

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-12-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-12-11

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0