Zarządzenie nr 114/2017/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2017 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2017 w zakresie "Tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-02-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-02-23

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-06-22 08:17:13.0