Zarządzenie nr 126/2021/P

w sprawie standardów ochrony ptaków i nietoperzy w miejskiej przestrzeni architektonicznej w planowaniu i realizacji prac budowlanych, w tym remontowych i termomodernizacyjnych oraz odtwarzania ich siedlisk.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-02-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-02-11

Kategoria zarządzenia

  • Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-04-15 16:17:51.0