Zarządzenie nr 129/2001

W sprawie organizacji wewnętrznej wydziałów Urzędu Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-12-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2002-01-01

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Uchylony częściowo zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-02 08:23:30.0