Zarządzenie nr 13/2002

W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 4/2002 Prezydenta Miasta poznania z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku dla Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2002-03-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2002-03-26

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0