Zarządzenie nr 16/2017/P

w sprawie wyznaczenia pani Jolanty Sułkowskiej-Wideł do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-01-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-01-11

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-09 16:19:28.0