Zarządzenie nr 165/2014/P

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2014-03-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2014-04-01

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

WGKo

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WGKo

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-17 16:17:06.0