Zarządzenie nr 18/2002

W sprawie szczegółowego tworzenia znaków spraw oraz obowiazku stosowania przez jednostki organizacyjne Urzedu Miasta Poznania jednolitych symboli klasyfikacyjnych do określonych kategorii spraw.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2002-04-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2002-04-19

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchylony zarządzeniem nr

Uchylony częściowo zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0