Zarządzenie nr 191/2019/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 31/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2019 w zakresie Diagnozy społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-02-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-02-28

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-06-22 08:17:13.0