Zarządzenie nr 2/2002

W sprawie wyborów do Rady Osiedla Komandoria -Podwale w Poznaniu

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2002-01-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2002-01-02

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0