Zarządzenie nr 2/2020/K

uchylające zarządzenie w sprawie koordynacji przedsięwzięć realizowanych na obszarach Miejskiego Programu Rewitalizacji oraz powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. rewitalizacji i Zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-01-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-01-09

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-25 16:28:06.0