Zarządzenie nr 2/2022/K

w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania w zakresie bezzwrotnej pomocy finansowej dla emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu Miasta Poznania (tzw. zapomogi jubileuszowe).

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-01-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-14

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0