Zarządzenie nr 24/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania List.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-01-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-10

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0