Zarządzenie nr 26/2019/K

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Jakości Powietrza na terenie miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-02

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

WKOS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WKOS

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-26 16:18:43.0