Zarządzenie nr 26/2022/P

w sprawie pokrycia kapitału zakładowego spółki Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie zawiązana w wyniku podziału spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-01-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-10

Kategoria zarządzenia

Udział miasta w spółkach

Jednostka przygotowująca

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0