Zarządzenie nr 29/2001

W sprawie określenia tymczasowych zasad i trybu obiegu projektów uchwał Rady Miasta oraz uchwał podjętych przez Radę.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-01-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-01-15

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0