Zarządzenie nr 29/2021/K

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Poznania niektórych czynności z zakresu prawa pracy.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-15

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-27 16:13:57.0