Zarządzenie nr 292/2003/P

W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu opieki wychowawczej realizowanych w roku 2003 - "Przedszkola specjalne", rozdział 85405 § 2540.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-03-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-03-27

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0