Zarządzenie nr 3/2020/P

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-01-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-01-02

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-01-28 16:22:40.0