Zarządzenie nr 305/2003/K

W sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania ( powołuje się jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Poznania o nazwie Biuro Audytora Wewnętrznego)

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-02

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-23 16:20:30.0