Zarządzenie nr 31/2022/P

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu, ul. Widna 1.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-01-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-13

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0