Zarządzenie nr 310/2003/P

W sprawie powołania Komisji Przetargowej ( do rozstrzygnięcia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania położonych w Poznaniu przy : ul.R.Kozaka, Ul.Bożymira 16, ul.Bożymira 18, ul.Żabiej, ul.Sarmackiej 11)

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-04

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-26 16:28:27.0