Zarządzenie nr 32/2020/P

w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-01-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-01-17

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-03 16:42:38.0