Zarządzenie nr 320/2003/P

W sprawie uchylenia zarządzenia Nr 197/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2003r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-15

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-23 16:20:31.0