Zarządzenie nr 336/2003/P

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /przy ul. Arkadego Fiedlera nar. ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, obr. Strzeszyn, ark. 7b, dz. 5/252, pow. 873 m2, KW 100.706cz./

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-25

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0