Zarządzenie nr 336/2020/P

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-05-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-05-07

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Poznańskie Centrum Świadczeń

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-22 16:17:51.0