Zarządzenie nr 339/2003/P

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do udz. 1/105 cz. w nieruchomości poł. przy ul. Literackiej, obr. Golęcin, ark. 13b, dz. 1/782, pow. 1731 m2, KW 142.154cz./

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-25

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0