Zarządzenie nr 340/2003/P

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 222/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2003r. w spr. powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół i innych placówek

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-25

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-26 16:28:27.0