Zarządzenie nr 349/2003/K

W sprawie zasad przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego pracownikom Wydziału Finansowego Oddziału Egzekucyjnego za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-30

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0