Zarządzenie nr 35/2020/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy ul. Sarmackiej 105, 61-616 Poznań, środka trwałego o charakterze dydaktycznym zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-01-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-01-20

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-25 16:28:06.0