Zarządzenie nr 350/2011/P

w sprawie powołania przewodniczących 21 programów strategicznych do wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2011-06-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2011-06-09

Kategoria zarządzenia

Programy wieloletnie i roczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-15 16:14:46.0