Zarządzenie nr 354/2003/P

W sprawie uchylenia uchwały Zarządu Miasta Poznania nr 425/98 z dnia 26.08.1998r,

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-04-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-04-30

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Uchyla uchwałę Zarządu nr

425/98

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-26 16:28:27.0