Zarządzenie nr 359/2011/P

w sprawie strategicznego zarządzania rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budżetowego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2011-06-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2011-06-14

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-15 16:14:46.0