Zarządzenie nr 37/2021/K

zmieniające zarządzenie Nr 53/2019/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-01

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0