Zarządzenie nr 372/2003/K

W sprawie zasad postępowania z dokumentacją gromadzoną w Archiwum Urzędu Miasta Poznania oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-07

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0